1. Szkolenia realizowane są przez Ilonę Junga, działającą pod firmą Dermaprof Ilona Junga.
2. Szkolenie podzielone jest na dwa etapy: część teoretyczną i część praktyczną.
3. Część teoretyczna jest realizowana w formie odsłuchiwania udostępnionych nagrań wykładów w dogodnym dla siebie czasie. Podczas pracy na nagraniach, po uprzednim zgłoszeniu Uczestnik ma możliwość konsultacji materiału z Prowadzącym, 1x w tygodniu online na żywo. Uczestnik zachowuje również prawo do wglądu do materiałów po zakończeniu szkolenia, chyba, że w wyniku złamania prawa autorskiego, będzie wykorzystywał nagrania w części lub całości oraz inne materiały szkoleniowe zamieszczone w grupie Akademii Trychologii na Facebook w sposób nieuprawniony.

4. Część praktyczna szkolenia, jest realizowana w siedzibie firmy pod adresem Cieszyńska 36, 43-418 Pogwizdów w ustalonym uprzednio terminie (harmonogram zjazdów praktycznych na cały rok jest podany do wglądu Uczestnikom w grupie Akademii Trychologii na Facebook). Istnieje możliwość powtórnego uczestnictwa w części praktycznej celem utrwalenia materiału.

5. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w pełnej wysokości, jest potwierdzeniem przystąpienia do szkolenia i jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy na realizację szkolenia w ramach Akademii Trychologii. Opłaty należy dokonać w przeciągu 3 dni roboczych od przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego bezpośrednio na konto Realizatora szkolenia:
Dermaprof Ilona Junga
ul. Cieszyńska 36
43-418 Pogwizdów
konto MBank 08 1140 2004 0000 3402 4962 7486
podając w tytule wpłaty nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

W przypadku kiedy w formularzu nie zostaną podane dane do faktury, niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zgodnie z obowiązujacym prawem zostanie wystawiony paragon.

6. Cena podana przy każdym szkoleniu jest ceną obowiązującą w trakcie dokonywania zgłoszenia i jest wiążąca dla Uczestnika i Realizatora szkolenia.
Nieuiszczenie opłaty za szkolenie w terminie, w jakim Realizator szkolenia oczekuje na opłatę, oznacza rezygnację z zakupu szkolenia i anulowanie zgłoszenia.

7. Po zaksięgowaniu wpłaty, Uczestnik zostanie dodany do grupy na Facebook Akademia Trychologii, gdzie w zakładce PRZEWODNIKI znajdzie wszystkie materiały w postaci nagrań a w zakładce PLIKI materiały do ściagnięcia w postaci dokumentów pdf.

KONSUMENT, który zawarł umowę na odległość, lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jednak szczególne regulacje dotyczące odstąpienia od umowy, dotyczą świadczenia usług, dostarczania mediów i treści cyfrowych.

UWAGA! Wobec powyższego, dołączenie do grupy Akademia Trychologii na Facebook jest równoznaczne z rozpoczęcie korzystania z udostępnionych tam materiałów szkoleniowych (treść cyfrowa) a co za tym idzie, utratą prawa do odstąpienia od umowy.
Niekorzystanie z materiałów po dołączeniu do grupy na Facebook Akademia Trychologii, nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury/paragonu.

8. Wysyłając formularz akceptują Państwo treść powyższych zasad przeprowadzenia kursu oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do organizacji szkolenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a administratorem danych jest Dermaprof Ilona Junga. Są Państwo uprawnieni do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Administrator danych nie będzie ich udostępniał podmiotom trzecim (odbiorcom danych w rozumieniu ww. ustawy), poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

9. Wymagania techniczne
Do korzystania ze szkoleń w ramach Akademii Trychologii wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
dostępu do Internetu, konta prywatnego na Facebook,
indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
dowolnej, aktualnej przeglądarki internetowej (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player

10. Wysyłając formularz zgłoszenia Uczestnik:
a. oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zasadami przystąpienia do szkolenia i akceptuje jego postanowienia,
b. oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności Dermaprof i akceptuje jej postanowienia.

Aby kontynuować przeglądanie strony, kliknij Akceptuję cookies. Info o RODO>>> RODO info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close